Sekretesspolicy (EU)

Denna integritetspolicy uppdateras senast den 6:e mars 2024 och gäller för medborgare och lagligt permanent bosatta i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och Schweiz.

I den här sekretesspolicyn redogör vi för vad vi gör med de uppgifter som vi får om dig via https://pigeonposted.com/sv. Vi rekommenderar att du läser denna redogörelse noggrant. Vid vår behandling följer vi kraven i lagstiftningen om skydd av personuppgifter. Det innebär bland annat att:

 • vi redogör tydligt för de syften för vilka vi behandlar personuppgifter. Detta gör vi genom denna integritetspolicy;
 • vi strävar efter att begränsa vår insamling av personuppgifter till endast de personuppgifter som krävs för legitima ändamål;
 • vi begär först ditt uttryckliga samtycke för att behandla dina personuppgifter i de fall som kräver ditt samtycke;
 • vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter och kräver detta även av de parter som behandlar personuppgifter för vår räkning;
 • vi respekterar din rätt att få tillgång till dina personuppgifter eller att få dem korrigerade eller raderade på din begäran.

Om du har några frågor eller vill veta exakt vilka uppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss.

1. Syfte, uppgifter och lagringsperiod

Vi kan samla in eller ta emot personlig information för ett antal syften som är kopplade till vår affärsverksamhet och som kan inkludera följande: (klicka för att expandera)

2. Delning med andra parter

Vi delar eller avslöjar endast dessa uppgifter till bearbetningsföretag i följande syften:

Bearbetningsföretag

Namn: TransGlobal Express
Land: Förenta staterna
Syfte: För internationell produktfrakt.
Namn: Royal Mail
Land: STORBRITANNIEN
Syfte: För att skicka mina produkter, i Storbritannien och internationellt.
Namn: John Price Print Limited
Land: STORBRITANNIEN
Syfte: För att skicka mina produkter till butiker över hela världen

3. Kakor

Vår webbplats använder cookies. För mer information om cookies, se vår Cookiepolicy

4. Praxis för offentliggörande av uppgifter

Vi lämnar ut personuppgifter om vi är skyldiga att lämna ut dem enligt lag eller domstolsbeslut, som svar på ett brottsbekämpande organ, i den mån det är tillåtet enligt andra bestämmelser i lagen, för att tillhandahålla information eller för en utredning av en fråga som rör den allmänna säkerheten.

Om vår webbplats eller organisation tas över, säljs eller är inblandad i en sammanslagning eller ett förvärv kan dina uppgifter avslöjas för våra rådgivare och eventuella potentiella köpare och överlämnas till de nya ägarna.

5. Säkerhet

Vi har åtagit oss att skydda personuppgifter. Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att begränsa missbruk av och obehörig åtkomst till personuppgifter. Detta säkerställer att endast nödvändiga personer har tillgång till dina uppgifter, att tillgången till uppgifterna är skyddad och att våra säkerhetsåtgärder regelbundet ses över.

6. Tredje-parts webbplatser

Denna integritetspolicy gäller inte för webbplatser från tredje-part som är anslutna via länkar på vår webbplats. Vi kan inte garantera att dessa tredje parter hanterar dina personuppgifter på ett tillförlitligt eller säkert sätt. Vi rekommenderar att du läser dessa webbplatsers integritetspolicy innan du använder dessa webbplatser.

7. Ändringar av denna integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy. Vi rekommenderar att du regelbundet läser denna integritetspolicy för att få kännedom om eventuella ändringar. Dessutom kommer vi att aktivt informera dig när det är möjligt.

8. Tillgång till och ändring av dina uppgifter

Om du har några frågor eller vill veta vilka personuppgifter vi har om dig, vänligen kontakta oss. Du kan kontakta oss genom att använda informationen nedan. Du har följande rättigheter:

 • Du har rätt att få veta varför dina personuppgifter behövs, vad som kommer att hända med dem och hur länge de kommer att sparas.
 • Rätt till tillgång: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi känner till.
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att komplettera, korrigera, få dina personuppgifter raderade eller blockerade när du vill.
 • Om du ger oss ditt samtycke till att behandla dina uppgifter har du rätt att återkalla detta samtycke och få dina personuppgifter raderade.
 • Rätt att överföra dina uppgifter: Du har rätt att begära ut alla dina personuppgifter från den personuppgiftsansvarige och överföra dem i sin helhet till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätt att invända: Du kan invända mot behandlingen av dina uppgifter. Vi tar hänsyn till detta, om det inte finns motiverade skäl för behandlingen.

Se till att du alltid tydligt anger vem du är, så att vi kan vara säkra på att vi inte ändrar eller raderar uppgifter om fel person.

9. Inlämning av klagomål

Om du inte är nöjd med det sätt på vilket vi hanterar (ett klagomål om) behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten.

10. Kontaktuppgifter

Pigeon Loft Limited
167 Beaumont Road
Bournville, Birmingham
B30 1NT
STORBRITANNIEN
Storbritannien
Webbplats: https://pigeonposted.com/sv
E-post: post@pigeonposted.com
Telefonnummer: +44(0)1212129857

Bilaga

Beaver Builder

När det gäller GDPR samlar Beaver Builder-produkter inte in någon personlig information från dina användare. Vissa moduler som videor och kartor kan dock kräva att du uppdaterar din sekretesspolicy i enlighet med detta.

EWWW bildoptimerare

Som standard lagrar EWWW Image Optimizer inga personuppgifter och delar dem inte heller med någon.

Om du accepterar bilder som skickats in av användare och använder API eller Easy IO, kan dessa bilder överföras till tredje parts servrar i utlandet. Om Backup Originals är aktiverat lagras bilderna i 30 dagar. I annat fall lagras inga bilder på API:et längre än 30 minuter. Föreslagen API-text: Bilder som skickas in av användare kan överföras till bildkomprimeringsservrar i USA och lagras där i upp till 30 dagar. Föreslagen Easy IO Text: Bilder som användaren skickar in och som visas på denna webbplats överförs och lagras i ett globalt nätverk av servrar från tredje part (ett CDN).

WooCommerce

Detta exempel på språk innehåller grunderna för vilka personuppgifter som din butik kan samla in, lagra och dela, samt vem som kan ha tillgång till dessa uppgifter. Beroende på vilka inställningar som är aktiverade och vilka ytterligare plugins som används, kommer den specifika information som delas av din butik att variera. Vi rekommenderar att du rådgör med en jurist när du bestämmer vilken information du ska lämna ut i din integritetspolicy.

Vi samlar in information om dig under kassaprocessen i vår butik.

Vad vi samlar in och lagrar

När du besöker vår webbplats kommer vi att spåra:
 • Produkter du har sett: vi använder detta för att till exempel visa dig produkter som du nyligen har sett
 • Plats, IP-adress och webbläsartyp: vi använder detta för ändamål som att uppskatta skatter och frakt
 • Fraktadress: vi ber dig ange denna adress så att vi t.ex. kan beräkna frakten innan du lägger en beställning och skicka beställningen till dig!
Vi använder också cookies för att hålla reda på korgens innehåll medan du surfar på vår webbplats.

Observera: Du kanske vill specificera din cookiepolicy ytterligare och länka till det avsnittet härifrån.

När du köper från oss ber vi dig att lämna information om bland annat namn, faktureringsadress, leveransadress, e-postadress, telefonnummer, kreditkorts-/betalningsuppgifter och valfri kontoinformation som användarnamn och lösenord. Vi kommer att använda denna information för att t.ex:
 • Skicka information till dig om ditt konto och din beställning
 • Svara på dina förfrågningar, inklusive återbetalningar och klagomål
 • Behandla betalningar och förhindra bedrägerier
 • Skapa ditt konto för vår butik
 • Uppfylla eventuella rättsliga skyldigheter som vi har, t.ex. att beräkna skatter
 • Förbättra vårt butiksutbud
 • Skicka marknadsföringsmeddelanden till dig, om du väljer att ta emot dem
Om du skapar ett konto lagrar vi ditt namn, adress, e-postadress och telefonnummer, som kommer att användas för att fylla i kassan för framtida beställningar. Vi lagrar i allmänhet information om dig så länge som vi behöver informationen för de ändamål för vilka vi samlar in och använder den, och vi är inte juridiskt skyldiga att fortsätta att behålla den. Vi lagrar till exempel beställningsinformation i XXX år för skatte- och redovisningsändamål. Detta inkluderar ditt namn, e-postadress och fakturerings- och leveransadresser. Vi lagrar även kommentarer eller recensioner om du väljer att lämna dem.

Vem i vårt team har åtkomst

Medlemmar i vårt team har tillgång till den information du lämnar till oss. Till exempel kan både administratörer och butikschefer få åtkomst:
 • Orderinformation som vad som köptes, när det köptes och vart det ska skickas, och
 • Kundinformation som ditt namn, din e-postadress och fakturerings- och leveransinformation.
Våra medarbetare har tillgång till denna information för att kunna fullfölja beställningar, behandla återbetalningar och hjälpa dig.

Vad vi delar med andra

I det här avsnittet bör du lista vem du delar data med och i vilket syfte. Detta kan omfatta, men är inte begränsat till, analys, marknadsföring, betalningsgateways, fraktleverantörer och inbäddningar från tredje part.

Vi delar information med tredje parter som hjälper oss att tillhandahålla våra beställningar och butikstjänster till dig, t.ex.

Betalningar

I det här underavsnittet bör du lista vilka tredjepartsbetalningsbehandlare du använder för att ta emot betalningar i din butik eftersom dessa kan hantera kunddata. Vi har inkluderat PayPal som ett exempel, men du bör ta bort detta om du inte använder PayPal.

Vi accepterar betalningar via PayPal. Vid behandling av betalningar kommer vissa av dina uppgifter att överföras till PayPal, inklusive information som krävs för att behandla eller stödja betalningen, till exempel inköpssumman och faktureringsinformation. Vänligen se PayPals sekretesspolicy för mer information.

Complianz | The Privacy Suite för WordPress

Denna webbplats använder Privacy Suite för WordPress från Complianz för att samla in samtyckesregister. För denna funktion anonymiseras din IP-adress och lagras i vår databas. För mer information, se Complianz Integritetspolicy.

PayPal-kassan

Genom att använda detta tillägg kan du lagra personuppgifter eller dela data med en extern tjänst. Läs mer om hur detta fungerar och vad du bör ta med i din sekretesspolicy.

Randig

Genom att använda detta tillägg kan du lagra personuppgifter eller dela data med en extern tjänst. Läs mer om hur detta fungerar och vad du bör ta med i din integritetspolicy.

Xero

Genom att använda detta tillägg kan du lagra personuppgifter eller dela data med en extern tjänst. Läs mer om hur detta fungerar och vad du bör ta med i din sekretesspolicy.

WooCommerce Frakt och skatt

Genom att använda detta tillägg kan du lagra personuppgifter eller dela data med externa tjänster. Läs mer om hur detta fungerar och vad du bör ta med i din sekretesspolicy.

Nya mönster kommer snart.

Bli den första att se dem.

Artikel tillagd till varukorg.
0 artiklar - $0.00
sv_SESwedish