Privacy Statement (AU)

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 6 marzec 2024, ostatnio sprawdzane 6 marzec 2024, and applies to citizens of Australia.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o użytkowniku za pośrednictwem https://pigeonposted.com/pl. Zalecamy uważne przeczytanie niniejszego oświadczenia. Przetwarzając dane osobowe, przestrzegamy wymogów przepisów o ochronie prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • Naszym celem jest ograniczenie gromadzenia danych osobowych wyłącznie do danych osobowych wymaganych do celów zgodnych z prawem;
 • w przypadkach wymagających zgody najpierw prosimy o wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych użytkownika, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • respektujemy prawo użytkownika do dostępu do jego danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia na jego żądanie.

W razie jakichkolwiek pytań lub w celu uzyskania dokładnych informacji na temat przechowywanych przez nas danych, prosimy o kontakt.

1. Cele i kategorie danych

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy lub ujawniamy te dane innym odbiorcom wyłącznie w następujących celach:

Cel przekazywania danych: Międzynarodowa wysyłka produktów.
Country or state in which this processor is located: Stany Zjednoczone
Cel przekazywania danych: Wysyłka moich produktów w Wielkiej Brytanii i za granicę.
Country or state in which this processor is located: WIELKA BRYTANIA
Cel przekazywania danych: Aby wysyłać moje produkty do sklepów na całym świecie
Country or state in which this processor is located: WIELKA BRYTANIA

3. Praktyki w zakresie ujawniania informacji

Ujawniamy dane osobowe, jeśli wymaga tego od nas prawo lub nakaz sądowy, w odpowiedzi na wezwanie organów ścigania, w zakresie dozwolonym przez inne przepisy prawa, w celu dostarczenia informacji lub w celu przeprowadzenia dochodzenia w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeśli nasza witryna internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, dane użytkownika mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz przekazane nowym właścicielom.

4. What if you don't provide us with your personal information?

If you don't provide us with your personal information, we may not be able to provide you with the information, products or assistance that you are seeking.

5. How we respond to Do Not Track signals & Global Privacy Control

Nasza witryna internetowa reaguje i obsługuje pole żądania nagłówka Do Not Track (DNT). Jeśli użytkownik włączy DNT w swojej przeglądarce, preferencje te zostaną nam przekazane w nagłówku żądania HTTP, a my nie będziemy śledzić jego zachowania podczas przeglądania.

6. Cookies

Nasza strona używa plików cookie. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszej Polityce plików cookie na stronie Cookie Policy (AU) strona internetowa. 

7. Security

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ograniczenia nadużyć i nieuprawnionego dostępu do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do danych użytkownika, że dostęp do danych jest chroniony oraz że nasze środki bezpieczeństwa są regularnie weryfikowane.

8. Third party websites

This privacy statement does not apply to third party websites connected by links on our website. We cannot guarantee that these third parties handle your personal data in a reliable or secure manner. We recommend you read the privacy statements of these websites prior to making use of these websites.

9. Amendments to this privacy statement

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto w miarę możliwości będziemy aktywnie informować użytkowników.

10. Accessing and modifying your data

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz dowiedzieć się, jakie dane osobowe posiadamy na Twój temat, skontaktuj się z nami. Upewnij się, że zawsze wyraźnie określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie usuwamy żadnych danych niewłaściwej osoby. Udostępnimy żądane informacje wyłącznie po otrzymaniu możliwego do zweryfikowania żądania konsumenta. Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Użytkownikowi przysługują następujące prawa:

10.1 You have the following rights with respect to your personal data

 1. Użytkownik może złożyć wniosek o dostęp do danych, które przetwarzamy na jego temat.
 2. Użytkownik może zażądać przeglądu, w powszechnie używanym formacie, danych, które przetwarzamy na jego temat.
 3. You may request correction or deletion of the data if it is incorrect or not or no longer relevant for any purpose under the Privacy Act.

11. Children

Nasza strona internetowa nie została zaprojektowana w celu przyciągnięcia dzieci i nie jest naszym zamiarem zbieranie danych osobowych od dzieci poniżej wieku wyrażenia zgody w ich kraju zamieszkania. W związku z tym prosimy, aby dzieci poniżej wieku wyrażenia zgody nie przekazywały nam żadnych danych osobowych.

12. Contact details

Pigeon Loft Limited
167 Beaumont Road
Bournville, Birmingham
B30 1NT
WIELKA BRYTANIA
Zjednoczone Królestwo
Witryna: https://pigeonposted.com/pl
Email: post@pigeonposted.com

Numer telefonu: +44(0)1212129857

We have appointed a contact person for the organization’s policies and practices and to whom complaints or inquiries can be forwarded:
John Morse-Brown
167 Beaumont Road
Bournville, Birmingham
B30 1NT
WIELKA BRYTANIA

Załącznik

Beaver Builder

Jeśli chodzi o RODO, produkty Beaver Builder nie zbierają żadnych danych osobowych od użytkowników. Jednak niektóre moduły, takie jak filmy i mapy, mogą wymagać odpowiedniej aktualizacji polityki prywatności.

EWWW Image Optimizer

Domyślnie EWW Image Optimizer nie przechowuje żadnych danych osobowych ani nie udostępnia ich nikomu.

Jeśli użytkownik akceptuje obrazy przesłane przez użytkowników i korzysta z interfejsu API lub Easy IO, obrazy te mogą być przesyłane na serwery stron trzecich w innych krajach. Jeśli opcja Backup Originals jest włączona, obrazy są przechowywane przez 30 dni. W przeciwnym razie żadne obrazy nie będą przechowywane w interfejsie API dłużej niż 30 minut. Sugerowany tekst API: Przesłane przez użytkownika obrazy mogą być przesyłane na serwery kompresji obrazu w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane przez okres do 30 dni. Sugerowany łatwy tekst IO: Przesłane przez użytkowników obrazy, które są wyświetlane na tej stronie, będą przesyłane i przechowywane w globalnej sieci serwerów stron trzecich (CDN).

WooCommerce

Ten przykładowy język obejmuje podstawy dotyczące tego, jakie dane osobowe może gromadzić, przechowywać i udostępniać Twój sklep, a także kto może mieć dostęp do tych danych. W zależności od tego, jakie ustawienia są włączone i jakie dodatkowe wtyczki są używane, konkretne informacje udostępniane przez Twój sklep będą się różnić. Zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje należy ujawnić w polityce prywatności.

Zbieramy informacje o użytkowniku podczas procesu płatności w naszym sklepie.

Co zbieramy i przechowujemy

Podczas odwiedzania naszej witryny będziemy śledzić:
 • Przeglądane produkty: wykorzystamy to na przykład do wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów.
 • Lokalizacja, adres IP i typ przeglądarki: wykorzystamy to do celów takich jak szacowanie podatków i wysyłki.
 • Adres wysyłki: poprosimy Cię o podanie tego adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować wysyłkę przed złożeniem zamówienia i wysłać Ci zamówienie!
Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

Uwaga: możesz bardziej szczegółowo opisać swoją politykę dotyczącą plików cookie i zamieścić link do tej sekcji tutaj.

Podczas dokonywania zakupów u nas poprosimy Cię o podanie informacji, w tym imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu, danych karty kredytowej / płatności oraz opcjonalnych informacji o koncie, takich jak nazwa użytkownika i hasło. Będziemy wykorzystywać te informacje do takich celów, jak:
 • Wysyłanie informacji o koncie i zamówieniu
 • Reagowanie na żądania użytkownika, w tym zwroty i reklamacje
 • Przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom
 • Skonfiguruj konto w naszym sklepie
 • Przestrzeganie wszelkich ciążących na nas zobowiązań prawnych, takich jak obliczanie podatków.
 • Ulepszanie oferty naszych sklepów
 • wysyłanie użytkownikowi wiadomości marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę
Jeśli utworzysz konto, będziemy przechowywać Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, które zostaną wykorzystane do wypełnienia kasy dla przyszłych zamówień. Zasadniczo przechowujemy informacje o użytkowniku tak długo, jak potrzebujemy ich do celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ich dalszego przechowywania. Na przykład będziemy przechowywać informacje o zamówieniach przez XXX lat do celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy rozliczeniowe i wysyłki. Będziemy również przechowywać komentarze lub recenzje, jeśli zdecydujesz się je zostawić.

Kto w naszym zespole ma dostęp

Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam przekazujesz. Na przykład zarówno administratorzy, jak i kierownicy sklepów mogą uzyskać dostęp:
 • Informacje o zamówieniu, takie jak zakup, data zakupu i miejsce wysyłki, oraz
 • Informacje o kliencie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane do faktury i wysyłki.
Członkowie naszego zespołu mają dostęp do tych informacji, aby pomóc w realizacji zamówień, przetwarzaniu zwrotów i udzielaniu wsparcia.

Czym dzielimy się z innymi

W tej sekcji powinieneś wymienić, komu udostępniasz dane i w jakim celu. Może to obejmować między innymi analitykę, marketing, bramki płatności, dostawców usług wysyłkowych i osadzanie danych przez strony trzecie.

Udostępniamy informacje stronom trzecim, które pomagają nam w realizacji zamówień i świadczeniu usług sklepowych, na przykład

Płatności

W tej podsekcji należy wymienić zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, których używasz do przyjmowania płatności w swoim sklepie, ponieważ mogą one przetwarzać dane klientów. Jako przykład podaliśmy PayPal, ale powinieneś go usunąć, jeśli nie korzystasz z PayPal.

Akceptujemy płatności za pośrednictwem PayPal. Podczas przetwarzania płatności niektóre dane użytkownika będą przekazywane do PayPal, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak suma zakupu i informacje rozliczeniowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zasady ochrony prywatności PayPal więcej szczegółów.

Complianz | Pakiet prywatności dla WordPress

Ta witryna korzysta z pakietu Privacy Suite dla WordPress firmy Complianz w celu gromadzenia zapisów zgody. W przypadku tej funkcji adres IP użytkownika jest anonimizowany i przechowywany w naszej bazie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Complianz Oświadczenie o ochronie prywatności.

PayPal Checkout

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Pasek

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Xero

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Wysyłka i podatki w WooCommerce

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Nowe projekty już wkrótce.

Bądź pierwszym, który je zobaczy.

Dodano do koszyka.
0 produktów - $0.00
pl_PLPolish