Oświadczenie o ochronie prywatności (UE)

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało ostatnio zmienione 6. marzec 2024 i dotyczy obywateli oraz legalnych stałych rezydentów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii.

W tym oświadczeniu o ochronie prywatności wyjaśniamy, co robimy z danymi, które uzyskujemy o tobie za pośrednictwem https://pigeonposted.com/pl. Zalecamy uważne przeczytanie tego oświadczenia. Przetwarzając dane, przestrzegamy przepisów dotyczących prywatności. Oznacza to między innymi, że:

 • jasno określamy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe. Robimy to za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności;
 • dążymy do ograniczenia gromadzenia przez nas danych osobowych tylko do tych danych, które są niezbędne do uzasadnionych celów;
 • w pierwszej kolejności prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie twoich danych osobowych w przypadkach wymagających twojej zgody;
 • podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić twoje dane osobowe, a także wymagamy tego od stron, które przetwarzają dane osobowe w naszym imieniu;
 • szanujemy twoje prawo dostępu do twoich danych osobowych, ich poprawiania lub usuwania na twoje żądanie.

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz dokładnie wiedzieć, jakie dane na twój temat przechowujemy, skontaktuj się z nami.

1. Cel, dane i okres przechowywania

Możemy zbierać lub otrzymywać dane osobowe w wielu celach związanych z naszą działalnością biznesową, które mogą obejmować: (kliknij, aby rozwinąć)

2. Udostępnianie innym stronom

Udostępniamy lub ujawniamy te dane podmiotom przetwarzającym wyłącznie w następujących celach:

Podmioty przetwarzające

Nazwa TransGlobal Express
Kraj: Stany Zjednoczone
Cele: Międzynarodowa wysyłka produktów.
Nazwa Royal Mail
Kraj: WIELKA BRYTANIA
Cele: Wysyłka moich produktów w Wielkiej Brytanii i za granicę.
Nazwa John Price Print Limited
Kraj: WIELKA BRYTANIA
Cele: Aby wysyłać moje produkty do sklepów na całym świecie

3. Pliki cookie

Nasza witryna wykorzystuje pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, zapoznaj się z naszą witryną Polityka dotycząca plików cookie

4. Praktyki ujawniania informacji

Udostępniamy dane osobowe, jeżeli jesteśmy zobowiązani przepisami prawa lub na mocy postanowienia sądu, w odpowiedzi na wezwanie organu ścigania, w zakresie dozwolonym na podstawie innych przepisów prawa, w celu udzielenia informacji lub w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sprawie związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Jeżeli nasza strona internetowa lub organizacja zostanie przejęta, sprzedana lub zaangażowana w fuzję lub przejęcie, Twoje dane mogą zostać ujawnione naszym doradcom i potencjalnym nabywcom oraz zostaną przekazane nowym właścicielom.

5. Bezpieczeństwo

Dbamy o bezpieczeństwo danych osobowych. Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby ograniczyć nadużycia i nieuprawniony dostęp do danych osobowych. Gwarantuje to, że tylko niezbędne osoby mają dostęp do twoich danych, dostęp do danych jest chroniony, a nasze środki bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane.

6. Witryny podmiotów zewnętrznych

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich połączonych linkami na naszej stronie internetowej. Nie możemy zagwarantować, że strony trzecie przetwarzają twoje dane osobowe w sposób niezawodny lub bezpieczny. Zalecamy zapoznanie się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn przed rozpoczęciem korzystania z nich.

7. Zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Zaleca się regularne sprawdzanie niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian. Ponadto będziemy Cię aktywnie informować, gdy tylko będzie to możliwe.

8. Dostęp i modyfikowanie danych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe posiadamy na twój temat, skontaktuj się z nami. Możesz skontaktować się z nami, korzystając z poniższych informacji. Przysługują Ci następujące prawa:

 • Masz prawo wiedzieć, dlaczego potrzebne są twoje dane osobowe, co się z nimi stanie i jak długo będą przechowywane.
 • Prawo dostępu: Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, które są nam znane.
 • Prawo do sprostowania: masz prawo do uzupełniania, poprawiania, usuwania lub blokowania swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie twoich danych, przysługuje ci prawo do cofnięcia tej zgody i usunięcia twoich danych osobowych.
 • Prawo do przenoszenia danych: masz prawo zażądać wszystkich swoich danych osobowych od administratora i przenieść je w całości do innego administratora.
 • Prawo do sprzeciwu: możesz sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych. Przestrzegamy tego, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przetwarzania.

Upewnij się, że zawsze jasno określasz, kim jesteś, abyśmy mieli pewność, że nie modyfikujemy ani nie używamy żadnych danych niewłaściwej osoby.

9. Złożyć skargę

Jeżeli nie jesteś zadowolony ze sposobu, w jaki obsługujemy przetwarzanie twoich danych osobowych (skarga dotycząca), przysługuje ci prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych.

10. Dane kontaktowe

Pigeon Loft Limited
167 Beaumont Road
Bournville, Birmingham
B30 1NT
WIELKA BRYTANIA
Zjednoczone Królestwo
Witryna: https://pigeonposted.com/pl
Email: post@pigeonposted.com
Numer telefonu: +44(0)1212129857

Aneks

Beaver Builder

Jeśli chodzi o RODO, produkty Beaver Builder nie zbierają żadnych danych osobowych od użytkowników. Jednak niektóre moduły, takie jak filmy i mapy, mogą wymagać odpowiedniej aktualizacji polityki prywatności.

EWWW Image Optimizer

Domyślnie EWW Image Optimizer nie przechowuje żadnych danych osobowych ani nie udostępnia ich nikomu.

Jeśli użytkownik akceptuje obrazy przesłane przez użytkowników i korzysta z interfejsu API lub Easy IO, obrazy te mogą być przesyłane na serwery stron trzecich w innych krajach. Jeśli opcja Backup Originals jest włączona, obrazy są przechowywane przez 30 dni. W przeciwnym razie żadne obrazy nie będą przechowywane w interfejsie API dłużej niż 30 minut. Sugerowany tekst API: Przesłane przez użytkownika obrazy mogą być przesyłane na serwery kompresji obrazu w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane przez okres do 30 dni. Sugerowany łatwy tekst IO: Przesłane przez użytkowników obrazy, które są wyświetlane na tej stronie, będą przesyłane i przechowywane w globalnej sieci serwerów stron trzecich (CDN).

WooCommerce

Ten przykładowy język obejmuje podstawy dotyczące tego, jakie dane osobowe może gromadzić, przechowywać i udostępniać Twój sklep, a także kto może mieć dostęp do tych danych. W zależności od tego, jakie ustawienia są włączone i jakie dodatkowe wtyczki są używane, konkretne informacje udostępniane przez Twój sklep będą się różnić. Zalecamy skonsultowanie się z prawnikiem przy podejmowaniu decyzji o tym, jakie informacje należy ujawnić w polityce prywatności.

Zbieramy informacje o użytkowniku podczas procesu płatności w naszym sklepie.

Co zbieramy i przechowujemy

Podczas odwiedzania naszej witryny będziemy śledzić:
 • Przeglądane produkty: wykorzystamy to na przykład do wyświetlenia ostatnio przeglądanych produktów.
 • Lokalizacja, adres IP i typ przeglądarki: wykorzystamy to do celów takich jak szacowanie podatków i wysyłki.
 • Adres wysyłki: poprosimy Cię o podanie tego adresu, abyśmy mogli na przykład oszacować wysyłkę przed złożeniem zamówienia i wysłać Ci zamówienie!
Będziemy również używać plików cookie do śledzenia zawartości koszyka podczas przeglądania naszej witryny.

Uwaga: możesz bardziej szczegółowo opisać swoją politykę dotyczącą plików cookie i zamieścić link do tej sekcji tutaj.

Podczas dokonywania zakupów u nas poprosimy Cię o podanie informacji, w tym imienia i nazwiska, adresu rozliczeniowego, adresu wysyłki, adresu e-mail, numeru telefonu, danych karty kredytowej / płatności oraz opcjonalnych informacji o koncie, takich jak nazwa użytkownika i hasło. Będziemy wykorzystywać te informacje do takich celów, jak:
 • Wysyłanie informacji o koncie i zamówieniu
 • Reagowanie na żądania użytkownika, w tym zwroty i reklamacje
 • Przetwarzanie płatności i zapobieganie oszustwom
 • Skonfiguruj konto w naszym sklepie
 • Przestrzeganie wszelkich ciążących na nas zobowiązań prawnych, takich jak obliczanie podatków.
 • Ulepszanie oferty naszych sklepów
 • wysyłanie użytkownikowi wiadomości marketingowych, jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę
Jeśli utworzysz konto, będziemy przechowywać Twoje imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu, które zostaną wykorzystane do wypełnienia kasy dla przyszłych zamówień. Zasadniczo przechowujemy informacje o użytkowniku tak długo, jak potrzebujemy ich do celów, dla których je gromadzimy i wykorzystujemy, i nie jesteśmy prawnie zobowiązani do ich dalszego przechowywania. Na przykład będziemy przechowywać informacje o zamówieniach przez XXX lat do celów podatkowych i księgowych. Obejmuje to imię i nazwisko, adres e-mail oraz adresy rozliczeniowe i wysyłki. Będziemy również przechowywać komentarze lub recenzje, jeśli zdecydujesz się je zostawić.

Kto w naszym zespole ma dostęp

Członkowie naszego zespołu mają dostęp do informacji, które nam przekazujesz. Na przykład zarówno administratorzy, jak i kierownicy sklepów mogą uzyskać dostęp:
 • Informacje o zamówieniu, takie jak zakup, data zakupu i miejsce wysyłki, oraz
 • Informacje o kliencie, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane do faktury i wysyłki.
Członkowie naszego zespołu mają dostęp do tych informacji, aby pomóc w realizacji zamówień, przetwarzaniu zwrotów i udzielaniu wsparcia.

Czym dzielimy się z innymi

W tej sekcji powinieneś wymienić, komu udostępniasz dane i w jakim celu. Może to obejmować między innymi analitykę, marketing, bramki płatności, dostawców usług wysyłkowych i osadzanie danych przez strony trzecie.

Udostępniamy informacje stronom trzecim, które pomagają nam w realizacji zamówień i świadczeniu usług sklepowych, na przykład

Płatności

W tej podsekcji należy wymienić zewnętrzne podmioty przetwarzające płatności, których używasz do przyjmowania płatności w swoim sklepie, ponieważ mogą one przetwarzać dane klientów. Jako przykład podaliśmy PayPal, ale powinieneś go usunąć, jeśli nie korzystasz z PayPal.

Akceptujemy płatności za pośrednictwem PayPal. Podczas przetwarzania płatności niektóre dane użytkownika będą przekazywane do PayPal, w tym informacje wymagane do przetworzenia lub obsługi płatności, takie jak suma zakupu i informacje rozliczeniowe. Więcej informacji można znaleźć na stronie Zasady ochrony prywatności PayPal więcej szczegółów.

Complianz | Pakiet prywatności dla WordPress

Ta witryna korzysta z pakietu Privacy Suite dla WordPress firmy Complianz w celu gromadzenia zapisów zgody. W przypadku tej funkcji adres IP użytkownika jest anonimizowany i przechowywany w naszej bazie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Complianz Oświadczenie o ochronie prywatności.

PayPal Checkout

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Pasek

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Xero

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Wysyłka i podatki w WooCommerce

Korzystając z tego rozszerzenia, użytkownik może przechowywać dane osobowe lub udostępniać je usługom zewnętrznym. Dowiedz się więcej o tym, jak to działa, w tym o tym, co możesz chcieć uwzględnić w swojej polityce prywatności.

Nowe projekty już wkrótce.

Bądź pierwszym, który je zobaczy.

Dodano do koszyka.
0 produktów - $0.00
pl_PLPolish